TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Chương trình đào tạo

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN KHOA II TCQLYT NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 939 /QĐ-YTCC ngày 29 / 7 / 2016)

PHẦN A: Thông tin về chương trình và đơn vị cấp bằng

 1. Tên chương trình: Chương trình đào tạo Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế
 2. Trường/đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Y tế công cộng
 3. Cơ sở tổ chức giảng dạy: Trường Đại học Y tế công cộng
 4. Tổ chức kiểm định chất lượng chương trình: Chương trình đào tạo được Bộ Y tế thẩm định.
 5. Tên gọi của văn bằng: Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế
 6. Chuyên ngành: Tổ chức quản lý y tế
 7. Tiêu chí tuyển sinh/các yêu cầu đầu vào:
 • Yêu cầu về văn bằng:
 • Có bằng CKI YTCC, bằng Thạc sỹ YTCC, ThS QLBV hiện đang công tác lĩnh vực y tế.
 • Những người có bằng CKI hoặc ThS (hoặc BSNT) chuyên ngành khác phải có chứng chỉ lớp BT KTYTCC.
 • Có thâm niên công tác liên tục trong chuyên ngành dự tuyển tối thiểu 36 tháng kể từ khi tốt nghiệp CKI hoặc BS nội trú hoặc Thạc sĩ.
 • Lý lịch rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Có đủ sức khoẻ để học tập và nghiên cứu.
 • Người nước ngoài muốn học CKII tại Việt Nam, phải có đủ các điều kiện về văn bằng chứng chỉ như trên, được Bộ Y tế chấp thuận và tuân theo các qui định hiện hành.
 • Có đủ sức khoẻ để học tập..
 • Môn thi tuyển:
  • Tổ chức quản lý y tế
  • Tiếng Anh
 1. Mô tả môn học và kế hoạch học tập:

STT

MÔN HỌC

Mã môn học

Tín chỉ

 

Học kỳ

 

 

Môn học chung

7

 

1

Phương pháp sư phạm: cung cấp lí luận về phong cách học tập của người trưởng thành; cách thiết kế chương trình, phương pháp dạy-học với các phương tiện dạy-học tương ứng, cũng như cách đánh giá kết quả học tập phù hợp với người học nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo liên tục.

TEAC72

2

1

2

Phương pháp nghiên cứu Khoa học ứng dụng trong quản lý: cung cấp cho học viên kiến thức về phương pháp luận nghiên cứu (định tính, định lượng và kết hợp định tính và định lượng) , kĩ năng cần thiết giúp học viên xây dựng được kế hoạch nghiên cứu khả thi. Môn học cũng cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc quyết định lựa chọn các mô hình nghiên cứu kết hợp để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu, đảm bảo việc chọn mẫu, triển khai thu thập số liệu, chiến lược phân tích và viết báo cáo phù hợp với mô hình nghiên cứu kết hợp đã lựa chọn.

RESE72

3

1

3

Đạo đức trong Quản lý và nghiên cứu Y sinh học: nhằm giúp học viên xác định được các vấn đề/chủ đề cần thảo luận – những vấn đề/chủ đề mà những người hoạt động trong lĩnh vực quản lý y tế  luôn phải giải quyết và họ cần phải bàn luận sâu về những mâu thuẫn về giá trị và đạo đức phát sinh trong khi áp dụng những kiến thức quản lý  vào thực tế để đưa ra các quyết định phù hợp với chuẩn mực đạo đức.

ETHI72

2

1

 

Môn cơ sở và hỗ trợ

10

 

1

Trình bày và truy cập thông tin (bao gồm quản lý tài liệu tham khảo bằng phần mềm ENDNOTE): Hướng dẫn tìm kiếm thông tin trên internet và chuẩn bị bài trình bày trên powerpoint. Học viên sẽ được làm quen với phần mềm quản lý tài liệu tham khảo và kỹ năng viết một bài báo khoa học.

ENDN60

3

1

2

Luật pháp và thanh tra y tế: giúp học viên, những cán bộ làm việc trong lĩnh vực quản lý công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, có cái nhìn tổng quát, toàn diện và logíc về hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực y tế nói riêng, cũng như các nội dung về  tổ chức, quy trình, các nguyên tắc chính trong công tác thanh tra, đặc biệt là thanh tra trong lĩnh vực y tế.  Môn học Pháp luật và Thanh tra y tế sẽ cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản và quan trọng giúp họ có thể tham gia vào quá trình xây dựng, thực thi, thanh tra và giám sát việc thực thi pháp luật y tế ở các cấp một cách hiệu quả.

LAWM72

4

2

3

Sức khỏe toàn cầu: cung cấp cho học viên các nội dung liên quan tới xu hướng dịch tễ học và tình trạng sức khỏe con người trong mối liên quan với di biến động dân số, đô thị hóa, biến đổi khí hậu, các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện, và hệ thống y tế, v.v…

 

GLOH72

3

2

Môn chuyên ngành

 

 

 

Môn bắt buộc

 

23

 

 

Lãnh đạo và Quản lý: giới thiệu khái niệm và nguyên lý cơ bản của lãnh đạo và quản lý. Được thiết kế theo hình thức kết hợp giữa lý thuyết và các tình huống lãnh đạo và quản lý thực tế, môn học sẽ cung cấp các kỹ năng lãnh đạo quản lý cơ bản với các cách ứng dụng linh hoạt để học viên có thể vận dụng vào môi trường làm việc trong tương lai. Đây là môn chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Chuyên khoa II tổ chức và quản lý y tế.

LEAD72

3

1

 

Tổ chức và quản lý hệ thống y tế: được thiết kế nhằm cung cấp các thông tin tổng quát về quản lý tổ chức và hệ thống y tế như đặc điểm, cấu trúc tổ chức, chức năng và các thành phần cơ bản của hệ thống y tế. Qua đó, học viên có thể phân tích sâu về công tác tổ chức và quản lý hệ thống y tế tại Việt Nam

ORGN72

3

1

 

Quản lý chất lượng dịch vụ y tế: được thiết kế nhằm cung cấp cho đối tượng là học viên chuyên khoa II Tổ Chức và Quản Lý Y Tế những kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng  dịch vụ y tế bao gồm khái niệm về chất lượng và quản lý chất lượng dịch vụ y tế. Các công cụ được sử dụng  để đảm bảo chất lượng dịch vụ và chương trình y tế. Các nội dung cơ bản để thực hiện quản lý chất lượng theo Tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế (ISO), Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) , JCI, Chứng nhận chất lượng ( Accreditation)

MANQ72

3

1

 

Hành vi và văn hóa tổ chức: cung cấp cho học viên những kiến thức về Hành vi của cá nhân Hành vi của nhóm trong tổ chức, từ đó có thể dự đoán được các hành vi của cá nhân, của nhóm trong tổ chức, từ đó đưa ra các biện pháp tạo động lực lao động và xây dựng được những nhóm làm việc hiệu quả.

Môn học này cũng trang bị cho học viên kiến thức về Cơ cấu của tổ chức, phương thức thông tin, cách thiết kế công việc, văn hóa tổ chức và những động lực để thay đổi, phát triển tổ chức.

BEHA72

3

2

 

Các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe : đóng một vai trò vô cùng quan trọng phân tích các vấn đề sức khỏe nhằm phục vụ cho nghiên cứu, can thiệp ra các quyết định trong quản lý và xây dựng chính sách. Tổ chức y tế thế giới đã khẳng định tác động vào các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe sẽ góp phần quan trọng trong nâng cao sức khỏe, giảm bất công bằng sức khỏe và góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội

DETE72

3

2

 

Quản lý kinh tế và tài chính y tế : giúp học viên vận dụng khái niệm về sự khan hiếm, sự lựa chọn, và các qui luật kinh tế học trong y tế nhằm giải thích và phân tích hành vi sử dụng và cung cấp dịch vụ y tế huy động và quản lý nguồn tài chính y tế, kỹ năng lập dự toán ngân sách, đánh giá các can thiệp y tế, giúp quản lí và xây dựng chính sách sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn; tăng cường khả năng phân tích và xây dựng chính sách trong quản lý y tế và quản lý kinh tế ngành.

ECON72

3

2

 

Quản lý thông tin y tế: cung cấp cho học viên các nguyên tắc, công cụ, phương pháp, các nguồn dữ liệu, thuật ngữ, và các vấn đề chính sách có liên quan đến lĩnh vực tin học y tế, tin học y tế công cộng và hệ thống thông tin y tế. Các chính sách của quốc gia về tin học y tế, quản lý thông tin y tế, hiện trạng áp dụng, sử dụng công nghệ thông tin trong ngành Y tế tại Việt Nam.

HIFO72

3

1

 

Chính sách y tế: Cung cấp một số nội dung cơ bản về khung khái niệm trong phân tích chính sách  y tế. Phân tích vai trò của thông tin, Nhà nước, các nhóm lợi ích, các tổ chức quốc tế  trong xây dựng, triển khai và đánh giá chính sách y tế. Đồng thời thảo luận về một số vấn đề về chính sách y tế của Việt Nam

POLI72

2

1

Môn tự chọn

 

11

 

 

Quản lý Trang thiết bị Y tế và cơ sở hạ tầng: đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Môn học này cung cấp cho học viên kiến thức về vai trò, tầm quan trọng và các hoạt động quản lý trang thiết bị và công trình y tế.  

FACI72

2

2

 

Quản lý nguồn nhân lực Quản lý nguồn nhân lực là một trong những thách thức đối với các nhà quản lý hiện nay. Với mục đích giúp học viên sẵn sàng đương đầu với thách thức này trong bối cảnh chung của một tổ chức, khóa học sẽ cung cấp một cách hệ thống các kiến thức và kỹ năng về quản lý nhân lực, bao gồm các khái niệm, các chức năng của quản lý nhân lực và các phương thức nhằm lập kế hoạch phát triển nhân lực cho một tổ chức, sử dụng hiệu quả nhân lực, đánh giá năng lực, động viên, khen thưởng và phát triển nguồn nhân lực.

HRMD72

2

2

 

Quản lý và đánh giá Dự án: Môn học này giải thích các khái niệm chung về quản lý dự án, mô tả và các bước trong qui trình thiết kế dự án như xây dựng mô hình và các phương pháp triển khai dự án, nội dung thẩm định dự án, tổ chức nhân lực thực hiện dự án, lập kế hoạch tài chính dự án, các công việc cần thiết để viết báo cáo và đóng dự án…

PROJ72

3

2

 

Truyền thông chính sách y tế: Môn học này nhằm giúp học viên có những kiến thức và kỹ năng về lựa chọn thông tin và các cách thức truyền tải các kết quả nghiên cứu có ảnh hưởng tới chính sách y tế đến các nhà quản lý và lập sách một cách hiệu quả.

POCO72

2

2

 

Phòng chống chấn thương: Đây là một môn học tự chọn với mục tiêu cung cấp cho các học viên các kiến thức, kỹ năng rất cần thiết cho các hoạt động phòng chống chấn thương. Môn học này sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về dịch tễ học chấn thương, các phương pháp nghiên cứu, đánh giá chấn thương cũng như các phương pháp xây dựng chiến lược, kế hoạch phòng chống chấn thương. Môn học được thiết kế dựa trên các kiến thức cập nhật trên thế giới lồng ghép với các số liệu, hoạt động thực tế. Phương pháp giảng dạy chủ động kết hợp lý thuyết, thực hành và các bài tập tình huống thực tế ở Việt Nam.

INJU72

2

2

 

Phòng chống HIV/AIDS: Môn học giúp học viên trình bày được những nét khái quát về dịch tễ học dịch HIV/AIDS, mô tả được hệ thống tổ chức về phòng chống và kiểm soát HIV/AIDS tại Việt Nam và trình bày được kế hoạch chiến lược và các phương pháp triển khai các hoạt động can thiệp chính trong chương trình phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam.

HIVA72

2

2

 

Tiếp thị xã hội: Giới thiệu về tiếp thị xã hội; Nghiên cứu ban đầu làm cơ sở thực hiện chương trình tiếp thị; Hỗn hợp tiếp thị xã hội và Lập kế hoạch và triển khai chương trình tiếp thị. Môn học sẽ được tiến hành theo phương pháp dạy học tích cực với hoạt động thuyết trình của giảng viên lồng ghép thích hợp các hoạt động của học viên như: thảo luận chung, thảo luận nhóm dựa vào tình huống, làm bài tập theo nhóm (xuyên suốt quá trình học), trình bày theo nhóm sản phẩm tiếp thị và chương trình xúc tiến tiếp thị xã hội (hoạt động theo nhóm tại lớp và tự nghiên cứu chiếm hơn 50% thời lượng môn học).

MARK72

2

2

Bài tập chuyên đề quản lý: Xây dựng dự án can thiệp hoặc thiết kế đánh giá chương trình, dự án y tế.

PRAC72

5

3

Lý thuyết tổng hợp: gồm 2 môn Lãnh đạo quản lý và Hành vi văn hóa tổ chức

GRAA72

1

4

Luận văn tốt nghiệp: là một đề tài nghiên cứu khoa học về một vấn đề tại các cơ sở y tế

THES72

15

4

TỔNG CỘNG

72

 

 1. Thời gian đào tạo: Áp dụng hình thức đào tạo theo Hệ thống tín chỉ. Thời gian đào tạo tối thiểu là 24 tháng và tối đa là 48 tháng (phụ thuộc vào kế hoạch học tập của từng cá nhân) kể từ ngày có quyết định trúng tuyển.Tuy nhiên, nếu sau 24 tháng, học viên chưa hoàn thành khóa học, học viên sẽ phải nộp tiền gia hạn học tập theo tháng cho đến khi hoàn thành khóa học.
 2. Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt:
 • Có hệ thống thư viện hiện đại, với nhiều đầu sách
 • Có bố trí phòng học chung tại GĐ 2.3 để học viên có thể tự học
 • Có hệ thống wifi miễn phí dành cho sinh viên truy cập internet phục vụ tra cứu tài liệu học tập
 • Có hệ thống ký túc xá dành cho học viên đến từ các tỉnh khác.
 • Có không gian vui chơi thể thao: sân bóng chuyền, bóng rổ trong khuôn viên nhà trường.

PHẦN B: MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, HỌC TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ.

Mục tiêu chương trình

Sau khi học xong khóa học này, học viên có khả năng đảm nhiệm vị trí quản lý từ cấp phòng trở lên, cụ thể như sau:

 • Vận dụng được các kỹ năng lãnh đạo, quản lý cơ bản như: lãnh đạo và quản lý sự thay đổi, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng quản lý xung đột, kỹ năng giao tiếp.
 • Phân tích được các nội dung cơ bản về quản lý và điều hành hệ thống y tế dựa trên phân tích được đặc điểm, cấu trúc và chức năng của hệ thống y tế Việt Nam
 • Áp dụng được việc quản lý chất lượng theo mô hình ISO, TQM, JCI và Kiểm định chất lượng (Accreditation)
 • Xây dựng được một kế hoạch cho dự án can thiệp theo một mô hình TQM để giải quyết một vấn đề cụ thể.
 • Phân tích được những tác động của cơ cấu tổ chức và văn hóa tổ chức đến những hành vi mà nhà quản lý quan tâm.                                                                          
 • Vận dụng được khoa học hành vi và văn hóa tổ chức trong quản lý và phát triển nhân lực của tổ chức.
 • Phân tích được vai trò của các bên liên quan, huy động cộng đồng và vận động chính sách trong giải quyết các vấn đề sức khỏe.
 • Áp dụng được các nguyên lý của một số phương pháp đánh giá kinh tế trong y tế
 • Ứng dung được các nguyên lý quản lý thông tin sức khỏe  để đánh giá chất lượng, tính toàn vẹn và tương thích của số liệu và xác định được các thiếu hụt trong các nguồn số liệu thu thập tại các cấp của hệ thống y tế.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thông tin y tế.

PHẦN C: Cấu trúc chương trình

Chương trình đào tạo Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế bao gồm 72 tín chỉ, chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1:

Học viên hoàn thành các môn cơ bản, môn cơ sở và môn chuyên ngành. Trong đó có 42 tín chỉ là môn bắt buộc (tương đương 14 môn học) và 10 tín chỉ là các môn tự chọn (tương đương 5 môn học). Học viên lựa chọn các môn tự chọn phù hợp với định hướng học tập cũng như công việc hiện đang công tác và đăng ký với Phòng đào tạo sau đại học (ĐTSĐH).Phòng ĐTSĐH sẽ dựa vào những lựa chọn này để bố trí, sắp xếp lịch học.

Giai đoạn 2:

Bài tập chuyên đề quản lý: Xây dựng dự án can thiệp hoặc thiết kế đánh giá chương trình, dự án y tế.

Luận văn tốt nghiệp: là một đề tài nghiên cứu khoa học về một vấn đề tại các cơ sở y tế.

PHẦN D: Quy định về đánh giá

Điều kiện thi tốt nghiệp: Học viên được dự thi tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo, đạt điểm kết thúc các môn học, học phần và không vi phạm kỷ luật trong quá trình học tập.

 Môn thi tốt nghiệp gồm: thi lý thuyết và bảo vệ luận án.

 • Môn chuyên ngành (dự kiến là tổng hợp của 2 môn Lãnh đạo và Quản lý + Hành vi và văn hóa tổ chức) và gồm 2 phần lý thuyết và thực hành, điểm của từng phần tính độc lập.
 • Bảo vệ luận án:
  • Luận án tổi thiểu 70 trang (khoảng 20.000 từ), không kể bảng biểu, hình vẽ, danh mục TLTK, theo qui chế luận án của Bộ GD và ĐT qui định.

Luận án được trình bày và bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên, có 2 phản biện và ít nhất 2 thành viên của Hội đồng ngoài cơ sở đào tạo