TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Chương trình đào tạo liên tục, ngắn hạn

Đào tạo tiếp tục và đào tạo lại cho cán bộ ngành y tế

Hàng năm, theo chỉ tiêu của Bộ Y tế, Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức nhiều lớp ngắn hạn khác nhau để bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm việc trong ngành y 

 

 

 

CÁC KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT

Trong khuôn khổ các dự án hợp tác quốc tế, Trường Đại học Y tế công cộng thường xuyên tổ chức những khóa học ngắn hạn (từ 1-2 tuần) cho các đối tượng: cán bộ giảng dạy trong trường (đặc biệt là cán bộ trẻ), các cộng tác viên, giảng viên kiêm chức của trường, các cán bộ làm việc trong hệ thống các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, v.v. Những khóa học này do các bộ môn giảng dạy và Phòng Đào tạo sau đại học hỗ trợ trong vai trò điều phối. Các khóa học có các nội dung đa dạng, ví dụ như sau:

- Phương pháp nghiên cứu định tính

- Phân tích số liệu nâng cao

- Sử dụng phần mềm STATA

- Dịch tế học chấn thương