TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Khung chương trình Bổ túc kiến thức chuyên ngành

I. LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG

1. Đối tượng học:

- Đối tượng có nguyện vọng dự thi Tiến sĩ Y tế công cộng: Có bằng đại học hoặc thạc sĩ không thuộc ngành Y tế công cộng.

- Đối tượng có nguyện vọng dự thi CKII Tổ chức quản lý Y tế: Có bằng thạc sĩ hoặc chuyên khoa I không thuộc ngành Tổ chức quản lý Y tế, Quản lý bệnh viện, Y tế công cộng.

- Đối tượng có nguyện vọng dự thi Thạc sĩ Y tế công cộng: Có bằng đại học không thuộc ngành Y tế công cộng.

- Đối tượng có nguyện vọng dự thi Chuyên khoa I Y tế công cộng: Có bằng đại học không thuộc các ngành Y tế công cộng.

- Đối tượng có nguyện vọng nâng cao hiểu biết về Y tế công cộng.

 

2.  Hình thức: Tập trung (lịch học chi tiết sẽ phổ biến tại buổi khai giảng).

 

3.  Nội dung học: 04 chuyên đề: Sinh lý học, Sinh học di truyền, Tổ chức hệ thống Y tế, Nhập môn Y tế công cộng.

  • Thí sinh có môn học trong chương trình đào tạo đại học hoặc thạc sĩ hoặc có chứng chỉ tương đương (tốt nghiệp trong vòng 5 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) có cùng tên, cùng số tín chỉ với các chuyên đề cần học bổ sung kiến thức thì nộp bảng điểm, chứng chỉ (có điểm) và nội dung chương trình môn học cho Trường để xem xét miễn học và hoặc miễn thi.

 

4. Thời gian học tập: Dự kiến khai giảng từ ngày 16/4/2018: thí sinh có thể theo dõi Thông báo khai giảng lớp học trên website tuyển sinh của Trường Đại học Y tế công cộng: http://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/11180

 

II. LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ Y TẾ

1. Đối tượng học:

- Đối tượng có nguyện vọng dự thi Tiến sĩ Quản lý bệnh viện: Có bằng đại học hoặc thạc sĩ không thuộc các ngành: Quản lý/Quản trị bệnh viện, Quản lý Y tế, Tổ chức và quản lý Y tế.

- Đối tượng có nguyện vọng dự thi Thạc sĩ Quản lý bệnh viện: Có bằng đại học không thuộc các ngành: Quản lý bệnh viện, Tổ chức và quản lý y tế.

- Đối tượng có nguyện vọng nâng cao hiểu biết về Quản lý Y tế.

 

2.  Hình thức: Tập trung (lịch học chi tiết sẽ phổ biến tại buổi khai giảng).

 

3.  Nội dung học: 02 chuyên đề: Quản lý dịch vụ Y tế và Tổ chức và quản lý hệ thống Y tế.

 

  • Thí sinh có môn học trong chương trình đào tạo đại học hoặc thạc sĩ hoặc chứng chỉ tương đương (tốt nghiệp trong vòng 5 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) có cùng tên, cùng số tín chỉ với các chuyên đề cần học bổ sung kiến thức thì nộp bảng điểm, chứng chỉ (có điểm) và nội dung chương trình môn học cho Trường để xem xét miễn học và hoặc miễn thi.

 

4. Thời gian học tập: Dự kiến khai giảng từ ngày 16/4/2018: thí sinh có thể theo dõi Thông báo khai giảng lớp học trên website tuyển sinh của Trường Đại học Y tế công cộng: http://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/11180