TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Nhân sự

 

Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Email


 

 

Nguyễn Thanh Hà

Trưởng phòng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

BS. TS. Dinh dưỡng cộng đồng    

 

nth1@huph.edu.vn

 

Nguyễn Thị Xuân Anh

(Chuyên viên)

Thạc sĩ Y tế công cộng

 • Điều phối các lớp ThS YTCC và Ths QLBV
 • Điều phối các lớp đào tạo lại/đào tạo liên tục
 • Hỗ trợ trong các hoạt động chung.

ntxa@huph.edu.vn

Nguyễn Hải Chi

(Chuyên viên)

Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

 • Điều phối các lớp Tiến sĩ Y tế công cộng
 • Điều phối các lớp Chuyên khoa II Tổ chức và Quản lý y tế
 • Hỗ trợ các hoạt động chung

 nhc@huph.edu.vn

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

(Chuyên viên)

Thạc sĩ Y tế công cộng

 • Điều phối các lớp ThS YTCC và Ths QLBV
 • Điều phối lớp Tiến sĩ Quản lý bệnh viện
 • Hỗ trợ các hoạt động chung

nttt@huph.edu.vn

 

Nguyễn Thị Vân

(Chuyên viên)

Cử nhân Luật

 • Điều phối các lớp Bổ túc kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng và quản lý Y tế
 • Điều phối các lớp ThS YTCC và Ths QLBV
 • Công tác văn thư của phòng
 • Hỗ trợ các hoạt động chung

ntv@huph.edu.vn

Phạm Quốc Thành
(Chuyên viên)

Thạc sĩ Quản lý thông tin y tế

 • Điều phối các lớp Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng
 • Điều phối các lớp liên kết đào tạo Quốc tế
 • Quản trị trang web của Phòng ĐTSĐH
 • Hỗ trợ các hoạt động chung
 • Ths. Thành cũng là giảng viên bộ môn Tin học Y tế
pqt@huph.edu.vn