TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

Liên hệ

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Y tế công cộng

Phòng A114, tấng 1, tòa nhà A, Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.6266.2335   

Email: dtsdh@huph.edu.vn         

Website: dtsdh.huph.edu.vn