TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Vertical Menu

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020

1. Thông báo tuyển sinh Sau Đại học năm 2020

Thông báo nhận đơn phúc tra bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 3 năm 2020

Thông báo nhận đơn phúc tra bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020

Danh sách trúng tuyển Chuyên khoa cấp II Tổ chức Quản lý y tế niên khóa 2020 - 2022 (đợt 1)

- Danh sách học viên nhận học bổng chương trình Thạc sĩ Y tế công cộng định hướng Đánh giá công nghệ y tế (eHTA)

Danh sách trúng tuyển Thạc sĩ Y tế công cộng niên khóa 2020 - 2022

Danh sách trúng tuyển Thạc sĩ Quản lý bệnh viên niên khóa 2020 - 2022

- Danh sách trúng tuyển Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm y học niên khóa 2020 - 2022

Danh sách trúng tuyển Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng niên khóa 2020 - 2022

- Thông báo chương trình học bổng Thạc sĩ Y tế công cộng năm 2020

Thông báo nhận đơn phúc tra bài thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020

Thông báo lịch thi tuyển sinh sau đại học năm 2020

Thông báo danh sách thi Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm Y học năm 2020

Thông báo danh sách thi Thạc sĩ Quản lý Bệnh viện năm 2020

Thông báo danh sách thi Thạc sĩ Y tế công cộng năm 2020

Thông báo lịch ôn thi Sau đại học tại Hà Nội năm 2020

Thông báo khai giảng lớp ôn thi Sau đại học tại Hà Nội năm 2020

- Thông báo khai giảng lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y tế tại Hà Nội năm 2020

- Thông báo khai giảng lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành Quản lý Y tế tại Hà Nội năm 2020

- Thông báo khai giảng lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng tại Hà Nội năm 2020

- Thông báo gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học năm 2020

- Thí sinh chuẩn bị Hồ sơ dự thi các lớp Sau Đại học tải biểu mẫu dưới đây: 

2. Thông báo tuyển sinh lớp Bổ sung kiến thức chuyên ngành năm 2020

- Thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành năm 2020

- Thí sinh chuẩn bị Hồ sơ học lớp Bổ sung kiến thức chuyên ngành tải các biểu mẫu dưới đây:

3. Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp năm 2020

4. Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020

5. Thông báo tuyển sinh các lớp ngắn hạn cấp chứng chỉ năm 2020